De tuin bij ontwerpbureau Groene Vingers is in 2019 opgenomen in de open tuinen gids van de Nederlandse Tuinen Stichting. Deze stichting streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. Meer informatie is te vinden op www.tuinenstichting.nl
 
Ook is de tuin opgenomen in de open tuinen gids van de stichting “Het tuinpad op – In nachbars Garten”. Deze stichting wil o.a. contacten stimuleren tussen tuinliefhebbers, zowel nationaal als internationaal.
Op www.hettuinpadop.nl is veel meer te lezen.